Jäsenhuone|Työhuone

Varainhankinta/Medelinsamling

Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry on yhdistys, jonka toiminta pyörii pääsääntöisesti vapaaehtoisten vanhempien toiminnan avulla. Yhdistystoiminta ei tuota voittoa, vaan toiminnan taloudellisena tavoitteena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut. Muutamien vapaaehtoisten vanhempien antaessa aikaansa seuran toiminnan organisoimiseen, suurin osa perheistä vain harrastaa iloisesti. Valmentajat ja ohjaajat saavat pientä korvausta toiminnastaan seurassa. 

Toiminnan kulut katetaan muun muassa jäsen- ja kuukausimaksujen sekä kausimaksujen avulla. Lisäksi Vaasan Luistinkerho toteuttaa varainhankintakampanjoita ja osallistuu talkoisiin, jotta harrastamisen maksut pysyisivät useimmille perheille kohtuullisina.

Vapaaehtoisia vanhempia tarvitaan jatkuvasti lisää. Pienikin apu on tarpeen, jotta jos haluat tulla mukaan toimintamme organisoimiseen, niin ota yhteyttä joko VIVAan(seuran vanhempaintoimikunta) tai sitten seuran hallitukseen( hallitus1@vaasanluistinkerho.fi).