A - Aikuiset

Harrasteryhmä A – nuorille ja aikuisille suunnattu luisteluryhmä!

Harrasteryhmä A on suunnattu yli 15-vuotiaille taitoluistelusta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Mukaan voi tulla niin aiemmin luistelua harrastanut tai uuden harrastuksen aloittava. 

Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun peruselementtejä kuten hyvää perusluistelutaitoja, monipuolisia askeleita, liukuja, piruetteja sekä yksöis- ja kaksoishyppyjä. Ryhmäläiset harjoittelevat eri elementtejä oman taitotasonsa mukaisesti. 

Harjoitukset jäällä 2krt/vko.

Träningsgrupp A – för ungdomar och vuxna

Träningsgrupp A riktar sig till över 15-åringar (även vuxna) som är intresserade av konståkning. Gruppen riktar sig både till sådana som redan kan skrinna samt till nybörjare.

I gruppen övar man på grundelement såsom skrinnskoteknik, mångsidiga stegserier, glid, piruetter och enkel- samt dubbelhopp. Var och en tränar enligt sin egen nivå.

Träning 2 gånger/vecka på is.

 

Harjoitusajat:
Maanantai: jää klo 19.00-20.00
 

Valmennus:
 

Hinta 30€/kk