K1

Kilparyhmä 1

Kilparyhmä 1:ssa luistelevat pääasiassa Silmut-, Debytantit-, Noviisit-, Juniorit- sekä aluesarjojen luistelijat. Ryhmässä harjoittelu perustuu ryhmäharjoitteluun huomioiden jokaisen luistelijan oma taitotaso ja yksilöllisten taitojen kehittäminen mahdollisimman pitkälle.

Ryhmän tavoitteena on kehittää luistelijoiden taitoja harjoitella itsenäisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä opettaa urheilullisia elämäntapoja. Tämän lisäksi luistelijoita opastetaan ottamaan vastuu omasta harrastamisestaan.

Luistelijat jaetaan harjoituksissa pienryhmiin K1A ja K1B:

• K1A-ryhmässä luistelevat STLL:n alaisten kilpasarjojen luistelijat: debytantit, noviisit ja juniorit

• K1B-ryhmässä luistelevat aluetason kilpasarjojen luistelijat: silmut sekä aluesilmut, debytantit, -noviisit ja -juniorit

Ryhmän tavoitteena on harjoittaa jo opittuja taitoluistelun peruselementtejä yhä vaikeammalle tasolle: askeleissa harjoitellaan erilaisia askelyhdistelmiä, pirueteissa harjoitellaan ISU-arviointiin perustuvia variaatioita monipuolisesti sekä vaikeampia tason 2-4 piruettiyhdistelmiä, hypyissä harjoitellaan kaikkia kaksoishyppyjä sekä niiden yhdistelmiä ja sarjoja. Pidemmälle edenneet luistelijat harjoittelevat näiden lisäksi kolmoishyppyjä sekä heidän askeleiden ja piruettien harjoittelu on kilpailuohjelmasidonnaista tavoitteellisten valinta- ja loppukilpailujen vuoksi. 

Perustesteistä harjoitellaan 2-5 sekä elementtitesteistä 2-6.  

Harjoitukset jäällä 7krt/vko ja oheiset 5krt/vko. Lisäksi omatoimiset alku- ja loppuverryttelyt valmentajan ohjeistuksen mukaisesti.

K1:sta on mahdollisuus jatkaa harrastusta Alue-, Taitajat- tai Aikuiset-ryhmässä. Valmentajat tekevät ryhmäsiirrot luistelijan iän, motivaation ja taitojen perusteella.

Tävlingsgrupp K1

I tävlingsgrupp K1 skrinnar i huvudsak de som tävlar i Silmut-, Debytantit- Noviisit-, Juniorit- samt regionala serier. Träningen i gruppen baserar sig på gruppträning där varje konståkares individuella nivå och kunskaper kan utvecklas på bästa möjliga sätt.

Målsättningen för gruppen är att konståkning är roligt och att man får positiva upplevelser. Man lär sig att träna självständigt, mot tydliga uppsatta mål och att man lär sig ett idrottsligt sätt att leva.

Konståkarna delas upp i mindre grupper K1A och K1B:

• I K1A gruppen tränar konståkare som tävlar på STLL nivå; debytantit, noviisit och juniorit

• I K1B gruppen tränar konståkare som tävlar i regionserien(aluesarjat); silmut, aluesilmut, -debytantit, -noviisit och -juniorit

I gruppen tränar man på grundelement på en svårare nivå: i stegserierna tränar man olika stegkombinationer, i piruetterna tränar man med mångsidigt med variation samt svårare kombinationspiruetter, nivå 2-4, i hopp tränas alla dubbelhopp och kombinationer samt serier. De längre hunna tränar även trippelhopp och deras steg- och piruetträningar är mera bundet till tävlingsprogrammet beroende på de uppsatta målen för urvals- och sluttävlingar.

Av testerna tränar man på bastest 2-5 samt elementtest 2-6.

Isträning 7 gånger/vecka, off-ice 5 gånger/vecka. Dessutom krävs uppvärmnings- och avslutningsträning på egen hand enligt tränarnas instruktioner.

Från K1 kan man gå vidare till Taitajat-, Alue- eller Vuxna-gruppen. Tränarna gör valet till vilken grupp man kan gå vidare beroende på konståkarens ålder, motivation och kunskaper