K4

Kilparyhmä K4

K4-ryhmä on Minit-, Aluesilmut-, Aluedebytantit- ja Taitajat-sarjoissa kilpailevien luistelijoiden ryhmä. Luistelijoiden tavoitteena on kartuttaa taitojaan ja saavuttaa vähintään B-Silmujen tai Aluedebytanttien taitotaso. Luisteijat osallistuvat Suomen Taitoluisteluliiton alaisiin perus- ja elementtitesteihin.

Ryhmän tavoitteena on kehittää luistelijoiden taitoja harjoitella itsenäisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä harjoitella urheilullisia elämäntapoja. Ryhmässä harjoitellaan vahvaa perusluistelutaitoa, vaikeita askeleita ja käännöksiä, monipuolisesti liukuja, peruspiruetteja ja niiden yhdistelmiä, variaatiopiruetteja, yksöis- ja kaksoishyppyjä, musiikin tulkintaa sekä esittämistä.

Oheisharjoittelu tukee jäällä tehtävää luisteluharjoittelua sekä vahvistaa monipuolisesti luistelijan liikuntataitoja. Oheisissa harjoitellaan motorisian perustaitoja, tasapainoa, ketteryyttä, liikkeen rytmiä, yhdistelykykyä, suuntautumiskykyä, liikkuvuutta, nopeustekijöitä, voimaa lihaskuntoharjoittelun ja kehonhallinnan kautta sekä rotaatiota ja muita lajitaitoja.

Ryhmä harjoittelee jäällä 6krt/vko ja oheisissa 4-5krt/vko.

K4-ryhmästä on mahdollisuus jatkaa harrastusta K5- tai Axelit-ryhmässä. Valmentajat tekevät ryhmäsiirrot luistelijan taitotason, iän, motivaation sekä urheilullisten elämäntapojen perusteella.

Harjoitusajat

Valmentaja/Tränare: Hennette Toivanen

Yhteystiedot/Kontakt information: coachhennette.vlk@gmail.com, puh. 050 5504997