Vuosikokouskutsu 22.5.2023

22.5.2023 klo 22:00

Kokouskutsu liitteinen luettavissa Jäsensivuilta Vuosikokous 2023

Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry 

Rinnakkaistie 1
65350 Vaasa 

VARSINAINEN KOKOUSKUTSU 22.5.2023

VAASAN LUISTINKERHO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 Aika maanantaina 29.5.2022 klo 18.00  

Paikka Vaasan Sähkö Areena Rinnakkaistie 1 

Kokouksessa käsiteltävät asiat 

1§ Kokouksen avaus 

 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa 

 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

4§ Esitetään vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto 

 

5§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta 

 

6§ Määrätään jäsenmaksun suuruus kaudelle 2023–2024

 

7§ Vahvistetaan kaudelle 2023 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 

 

8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 4 hallituksen vakinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä 

 

9§ Sääntömuutokset

 

10§ Varainhankinta kaudella 2023–2024

 

 10§ Muut asiat

Vaasan Luistinkerho Vasa Skrinnskoklubb ry:n hallitus 

 

Seuran kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa maksaneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannatusjäsenet. Jäsenmaksun suuruus on 20 €. Jäsenmaksu tulee olla maksettuna mennessä 27.5.2022 seuran tilille FI64 8650 0710 2082 61. Viestikenttään merkitään jäsenmaksu ja maksajan nimi. Jos jäsenmaksu maksetaan 27.5.2022 jälkeen, kuitti maksetusta jäsenmaksusta pitää ottaa mukaan kokoukseen.

Röstberättigad på årsmötet är alla 16 år fyllda som erlagt medlemsavgift för pågående år samt heders- och understödsmedlemmar. Medlemsavgiften är 20€ och bör betalas in till föreningens konto FI64 8650 0710 2082 61, senast den 27 maj 2022. I medlemsfältet skrivs medlemsavgift och betalarens namn.

Ifall avgiften erlägges efter 27.5.2022 bör kvitto på betald avgift presenteras vid mötet.