Ryhmät

Yleistä 

Luistelijat jaetaan taitotason ja motivaation mukaisiin ryhmiin, myös luistelijan ikä sekä muut yksilölliset tekijät otetaan huomioon. Ryhmäjaosta ja ryhmäsiirroista vastaa seuran valmennustiimi.  

Ryhmien kokoonpanot voivat vaihdella kauden aikana ja kausittain luistelijamäärän mukaan. Tarvittaessa ryhmät voidaan nimetä myös uudelleen. Ryhmäsiirrot tapahtuvat pääsääntöisesti kauden alkaessa syksyllä, vuoden vaihteessa ja/tai keväällä (kevätnäytöksen jälkeen). Ryhmäsiirtoja voidaan tehdä myös kauden aikana, mikäli tarve vaatii.  

Uuden luistelijan aloittaessa luisteluharrastuksen tai vanhan harrastajan palatessa takaisin lajin pariin, katsovat valmentajat luistelijalle parhaiten sopivimman ryhmän.

Allmänt

Konståkarna delas in i grupper enligt kunskapsnivå och motivation, även ålder och annat individuellt tas i beaktande vid indelningen. För indelningen av grupperna svarar föreningens tränarteam.

Gruppernas sammansättningar kan variera under säsongen och även tidvis beroende på antal konståkare. Vi behov kan grupperna även namnges på nytt. Förflyttning grupper emellan sker i huvudsak på hösten när säsongen börjar, vid årsskiftet och/eller på våren efter våruppvisningen. Ändringar i grupperna kan även ske under säsongen, ifall tränarna anser det vara nödvändigt. 

När en ny konståkare påbörjar sin nya hobby eller om en gammal konståkare vill återvända, är det tränarteamet som väljer den grupp som passar konståkaren bäst.