Seuran sääntöjen soveltaminen

 

Mikäli luistelija lopettaa luistelun kesken kauden, tulee hänen maksaa sen kuukauden sekä seuraavan kuukauden jäsenmaksu. Oikeus osallistua ryhmän tunneille säilyy maksukuukausien päättymiseen asti. Luistelijan tulee ilmoittaa luistelunsa päättämisestä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, seuran hallitukselle. 

Mikäli luistelija ilmoittaa huhtikuussa lopettavansa luistelun ja ilmoittautuu kuitenkin uudelle kaudelle (aloitus elokuussa), laskutetaan häneltä jälkikäteen myös kesäkuun maksu.  

 

Kuukausimaksuja hyvitetään yhtäjaksoisesta poissaoloista jää- ja oheisharjoituksista sairauden tai loukkaantumisen johdosta ainoastaan lääkärintodistusta vastaan yhtäjaksoisen 14 vuorokauden jälkeen menevältä osalta. Muiden poissaolojen vuoksi hyvityksiä ei myönnetä.

 

Jos luistelijalla on perustellusta syystä  (koulun) este oman ryhmän johonkin harjoitukseen osallistumiselle (lomamatkat, sairastuminen tai esim. syntymäpäivät ei ole syy tuntien korvaamiselle!), voi hän valmentajan luvalla tehdä harjoituksen toisen ryhmän tunnilla. Valmentaja päättää sopivan korvaustunnin. 

Lupa on kysyttävä aina etukäteen ja mahdollisimman hyvissä ajoin.

Kun luistelija tulee muun ryhmän tunnille korvaamaan, harjoittelee hän ko. ryhmän mukana (valmentajan tuntisuunnitelman mukaisesti) tai omatoimisesti häiritsemättä normaalin tunnin kulkua.

 

Vaasan luistinkerhossa ensimmäinen lapsi maksaa täyden kuukausimaksun ja toisesta sekä kolmannesta lapsesta myönnetään sisaralennus  - 10 %:a.

Sisaralennus myönnetään halvemmasta kuukausimaksusta.

 

Huomaathan että mikäli erääntyneitä maksuja on useampia kuin yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin eikä luistelijalla ole oikeutta osallistua harjoituksiin.

 

 

Päivitetty 1.8.2021