Vanhempien pelisäännöt

 

Vanhemmat ovat tärkeässä osassa lasten aloittaessa taitoluistelu-uraansa

seurassamme.

 

Vanhempien rooli on toimia kannustajana. Varsinainen valmentaminen kuuluu

vain valmentajalle.

Taitoluistelijoille on usein osallistuminen kilpailuihin tärkeämpää kuin voitto ja

joskus epäonnistuminen voi tuntua vaikealta sekä lapsesta että aikuisesta.

Tällöin tulisi etsiä kilpailusta positiivisia asioita ja kannustaa luistelijoita

lisäharjoitteluun. Aikuinen on aina nuorelle malli, mikä on muistettava niin kielen-

käytössä kuin muussakin käyttäytymisessä.

 

Vanhempien tehtävä on huolehtia, että harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin

tilaisuuksiin tullaan ajoissa paikalle ja että kaikki tarvittavat varusteet ovat

mukana.

Jos myöhästytään harjoituksista tai ollaan pois, niin aina ilmoitus valmentajalle.

Vanhempien on syytä lukea tiedotteet joita jaetaan joko luistelijoille tai

sähköpostina suoraan vanhemmille, jotta vältyttäisiin sekaannuksilta eikä tulisi

yllätyksiä. Myös seuran nettisivuja olisi hyvä seurata.

 

 

Vanhempien osuus seuran varainhankinnassa on tärkeä, sillä mm. talkoo- ja

mainostuloilla voidaan hankkia varsin huomattava osuus budjettiin.

Seuralla on oikeus asettaa seuran luistelijoiden vanhemmille myyntivelvoitteita ja

maksun velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Seuralla on myös oikeus maksaa

myyntipalkkiota myyntivelvoitteen ylityksestä. 

 

Vanhempien tulisi myös osallistua seuran toimintaan, sillä kilpailuissa tarvitaan

aina talkooapua monissa eri tehtävissä. Ja ilman vanhempien panosta ei kilpailuja

pystytä järjestämään.

Osallistumalla aktiivisesti seuran toimintaan vanhempana, annatte myös lapselle

tunteen että vanhemmat ovat kiinnostuneet hänen harrastuksestaan hyvässä

seurassa.